Loading...

Phôi Texas

Các trường có * là bắt buộc !
Hỗ trợ Tiếng Việt
Place Holder

* Ảnh sẽ được lưu trữ ở hệ thống tối đa 1 ngày

a a a a a a

Ảnh chất lượng cao với độ phân giải 2K nên tạo ra Phôi dung lượng vài MB (Vui lòng đợi tiến trình xử lý tạo Phôi hoàn tất mà không F5 lại web)

Trường hợp không đính kèm avatar có thể chọn option tự động tạo ảnh, Hệ thống sẽ tạo ra các hình ảnh có đặc điểm nhận dạng phù hợp với độ tuổi, màu mắt, màu tóc và giới tính đã nhập ở trên

Mọi ý kiến đóng góp tại đây: Liên hệ hỗ trợ


Hướng dẫn nhập tên

Fisrt name: Tên

Middle name: Tên đệm

Last Name, Surname: Họ


Ví dụ tên:  Nguyễn Bá Thành
Tên trong tiếng anh chuẩn: Thành Bá Nguyễn

First name: Thành

Middle name:

Last name or surname: Nguyễn


Với tên 4 chữ, chỉ đổi vị trí của tên và họ cho nhau, không dùng tên ghép

Ví dụ tên: Nguyễn Thị Hồng Anh

Tên trong tiếng anh chuẩn: Anh Thi Hong Nguyen

First name: Anh

Middle name: Thị Hồng

Last name or surname: Nguyễn

Phôi California
Phôi California
Dùng XMDT hoặc gỡ Checkpoint cho Via Việt hoặc US
(Lượt tạo: 6.2K)
Tạo phôi (1.000₫ ~ 2.000₫)
Phôi Philippines
Phôi Philippines
Dùng XMDT hoặc gỡ Checkpoint cho Via Phi
(Lượt tạo: 1.8K)
Tạo phôi (1.000₫ ~ 2.000₫)
Phôi Alaska
Phôi Alaska
Dùng XMDT hoặc gỡ Checkpoint cho Via Việt hoặc US
(Lượt tạo: 1.0K)
Tạo phôi (1.000₫ ~ 2.000₫)
Phôi UK
Phôi UK
Dùng XMDT hoặc gỡ Checkpoint cho Via Việt hoặc UK
(Lượt tạo: 1.3K)
Tạo phôi (1.000₫ ~ 2.000₫)
Phôi Bồ Đào Nha
Phôi Bồ Đào Nha
Dùng XMDT hoặc gỡ Checkpoint cho Via Việt hoặc Bồ Đào Nha
(Lượt tạo: 365)
Tạo phôi (1.000₫ ~ 2.000₫)
Phôi Arizona
Phôi Arizona
Dùng XMDT hoặc gỡ Checkpoint cho Via Việt hoặc US
(Lượt tạo: 710)
Tạo phôi (1.000₫ ~ 2.000₫)
Phôi New York V1
Phôi New York V1
Dùng XMDT hoặc gỡ Checkpoint cho Via Việt hoặc US
(Lượt tạo: 900)
Tạo phôi (1.000₫ ~ 2.000₫)
Phôi Thụy Điển
Phôi Thụy Điển
Dùng XMDT hoặc gỡ Checkpoint cho Via Thụy Điển
(Lượt tạo: 1.2K)
Tạo phôi (1.000₫ ~ 2.000₫)
Phôi New York V2
Phôi New York V2
Dùng XMDT hoặc gỡ Checkpoint cho Via Việt hoặc US
(Lượt tạo: 1.8K)
Tạo phôi (1.000₫ ~ 2.000₫)