Giới thiệu

Chào mừng đến với kycsocial.com.

Trang chủ: kycsocial.com.

Bằng cách truy cập và sử dụng dịch vụ trên trang web này, bạn đồng ý với những điều khoản này. Trang web có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc loại bỏ bất kỳ phần nào của Những Điều Khoản và Điều Kiện này vào bất kỳ thời điểm nào. Những thay đổi sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được đăng trên trang web mà không cần thông báo trước. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào được đăng, bạn chấp nhận những thay đổi đó.

Xin vui lòng kiểm tra thường xuyên để cập nhật những điều khoản này.

Hướng dẫn Sử dụng trang web

Khi truy cập trang web của chúng tôi, khách hàng phải đảm bảo họ đã đủ 18 tuổi hoặc truy cập dưới sự giám sát của người giám hộ hợp pháp. Khách hàng phải có khả năng hợp pháp tham gia giao dịch thương mại theo yêu cầu của pháp luật hiện hành của Việt Nam.

Chúng tôi sẽ cung cấp một tài khoản cho khách hàng sử dụng để mua sắm trên trang web kycsocial.com trong khuôn khổ của các Điều Khoản và Điều Kiện sử dụng được nêu ra.

Khách hàng được yêu cầu đăng ký tài khoản với thông tin cá nhân chính xác và cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người dùng chịu trách nhiệm về mật khẩu, tài khoản và hoạt động trên trang web. Hơn nữa, khách hàng phải thông báo cho chúng tôi nếu tài khoản của họ bị truy cập mà không được ủy quyền. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát trực tiếp hoặc gián tiếp nào do việc không tuân thủ quy định hoặc do bất kỳ lý do cá nhân nào.

Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này cho mục đích thương mại hoặc thay mặt bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép bằng văn bản hoặc email từ chúng tôi. Nếu vi phạm, chúng tôi sẽ chấm dứt tài khoản của khách hàng mà không cần thông báo trước, và số tiền VND trong tài khoản cũng sẽ bị phong tỏa vĩnh viễn.

Trong quá trình đăng ký, khách hàng đồng ý nhận các email quảng cáo và thông báo đơn hàng từ trang web.

Phản hồi của Khách hàng

Toàn bộ nội dung trên trang web và phản hồi của khách hàng là tài sản của chúng tôi. Nếu chúng tôi phát hiện bất kỳ nội dung nào vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác trên trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ xem xét và xử lý theo pháp luật.

Chúng tôi luôn hoan nghênh ý kiến và phản hồi của khách hàng đối với trang web và dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, khi gửi ý kiến hoặc phản hồi, khách hàng đồng ý rằng chúng tôi có quyền sử dụng, sao chép, sửa đổi, phân phối và công bố những ý kiến và phản hồi đó cho bất kỳ mục đích nào, mà không cần sự đồng ý bổ sung từ khách hàng và không có bất kỳ khoản thanh toán nào cho khách hàng.

Bảo mật quyền riêng tư

Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. Thông tin cá nhân và thông tin tài khoản được thu thập và sử dụng duy nhất để cung cấp dịch vụ và sản phẩm cho khách hàng. Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân cho bên thứ ba trừ khi được khách hàng ủy quyền hoặc yêu cầu bởi pháp luật.

Bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Chúng tôi sử dụng biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và quản trị để bảo vệ thông tin khách hàng khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ, sửa đổi hoặc phá hủy. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn hoàn toàn cho thông tin được truyền qua Internet hoặc được lưu trữ trên hệ thống của chúng tôi.

Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, yêu cầu hoặc khiếu nại liên quan đến Những Điều Khoản và Điều Kiện này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email: admin@kycsocial.com hoặc các phương thức liên hệ khác Tại Đây

Cảm ơn bạn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi !