Mục đích và Phạm vi thu thập dữ liệu

Các dữ liệu chính được thu thập trên kycsocial.com bao gồm email, tên người dùng và mật khẩu đăng nhập. Đây là những thông tin cần thiết mà kycsocial.com yêu cầu khách hàng cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ. KYC Social sử dụng thông tin này để liên hệ và xác nhận đăng ký khách hàng trên kycsocial.com, đảm bảo quyền lợi của khách hàng.

Khách hàng chịu trách nhiệm bảo mật và bảo mật thông tin đăng nhập cũng như tài khoản email của họ. Ngoài ra, khách hàng phải thông báo ngay cho kycsocial.com về bất kỳ việc sử dụng trái phép hoặc lạm dụng, việc vi phạm bảo mật hoặc truy cập của bên thứ ba vào tên người dùng và mật khẩu của họ để có biện pháp phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin

kycsocial.com sử dụng thông tin do khách hàng cung cấp để:

- Cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

- Gửi thông báo liên quan đến hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và kycsocial.com.

- Ngăn chặn các hoạt động có thể gây hại cho tài khoản khách hàng hoặc liên quan đến việc giả mạo.

- Giao tiếp và giải quyết các vấn đề cụ thể với khách hàng.

- Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng cho mục đích khác ngoài việc xác minh và giao tiếp liên quan đến giao dịch trên kycsocial.com.

- Hợp tác cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng khi có yêu cầu từ các cơ quan chính phủ có thẩm quyền.

Thời gian lưu giữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy hoặc cho đến khi khách hàng tự thực hiện việc hủy. Trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân của khách hàng sẽ được giữ an toàn trên các máy chủ của kycsocial.com.

Thông tin liên hệ và Hỗ trợ khách hàng

kycsocial.com

Email: admin@kycsocial.com

Các phương thức liên hệ khác: Tại Đây

Các phương tiện và công cụ để khách hàng truy cập, chỉnh sửa và xóa dữ liệu của họ

Khách hàng có quyền truy cập, cập nhật, điều chỉnh và xóa thông tin cá nhân của họ bằng cách đăng nhập vào tài khoản để chỉnh sửa hoặc yêu cầu KYC Social thực hiện điều này.

Khách hàng có quyền khiếu nại về việc tiết lộ thông tin cá nhân của họ cho bên thứ ba với Ban Quản trị kycsocial.com. Sau khi nhận được phản hồi như vậy, KYC Social sẽ xác minh thông tin, đưa ra lý do và hướng dẫn khách hàng để khôi phục và bảo mật dữ liệu.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng

Thông tin cá nhân của khách hàng trên kycsocial.com cam kết được giữ tuyệt đối bí mật theo chính sách riêng tư của kycsocial.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của họ, trừ khi có yêu cầu khác từ pháp luật.

kycsocial.com cam kết:

  • Không sử dụng, chuyển giao, cung cấp hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự cho phép hoặc đồng ý của họ, trừ khi có yêu cầu từ pháp luật.
  • Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hack, dẫn đến việc mất dữ liệu cá nhân của khách hàng, KYC Social sẽ ngay lập tức thông báo các cơ quan liên quan để điều tra và thông báo cho khách hàng bị ảnh hưởng.
  • Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tất cả thông tin giao dịch trực tuyến, bao gồm các chi tiết hóa đơn.