Loading...

Phôi Thụy Điển

Các trường có * là bắt buộc !
Không hỗ trợ Tiếng Việt
Place Holder

* Ảnh sẽ được lưu trữ ở hệ thống tối đa 1 ngày

a a a a a a

Ảnh chất lượng cao với độ phân giải 2K nên tạo ra Phôi dung lượng vài MB (Vui lòng đợi tiến trình xử lý tạo Phôi hoàn tất mà không F5 lại web)

Trường hợp không đính kèm avatar có thể chọn option tự động tạo ảnh, Hệ thống sẽ tạo ra các hình ảnh có đặc điểm nhận dạng phù hợp với độ tuổi, màu mắt, màu tóc và giới tính đã nhập ở trên

Mọi ý kiến đóng góp tại đây: Liên hệ hỗ trợ


Chưa hỗ trợ Tiếng Việt có dấu


Hướng dẫn nhập tên (Nếu tên Tiếng Việt nên nhập tên chuẩn Không dấu)

Fisrt name: Tên

Middle name: Tên đệm (Tên lót hoặc chữ lót)

Last name or Surname or Family name: Họ


Ví dụ tên:  Nguyễn Bá Thành
Tên trong Tiếng Anh chuẩn: Thanh Ba Nguyen

First name: Thanh

Middle name: Ba

Last name or Surname or Family nameNguyen


Với tên 4 chữ, chỉ đổi vị trí của tên và họ cho nhau, không dùng tên ghép

Ví dụ tên: Nguyễn Thị Hồng Anh

Tên trong Tiếng Anh chuẩn: Anh Thi Hong Nguyen

First name: Anh

Middle name: Thi Hong

Last name or Surname or Family nameNguyen

Phôi California
Phôi California
Dùng XMDT hoặc gỡ Checkpoint cho Via Việt hoặc US
(Lượt tạo: 6.2K)
Tạo phôi (1.000₫ ~ 2.000₫)
Phôi Philippines
Phôi Philippines
Dùng XMDT hoặc gỡ Checkpoint cho Via Phi
(Lượt tạo: 1.8K)
Tạo phôi (1.000₫ ~ 2.000₫)
Phôi Alaska
Phôi Alaska
Dùng XMDT hoặc gỡ Checkpoint cho Via Việt hoặc US
(Lượt tạo: 1.0K)
Tạo phôi (1.000₫ ~ 2.000₫)
Phôi UK
Phôi UK
Dùng XMDT hoặc gỡ Checkpoint cho Via Việt hoặc UK
(Lượt tạo: 1.3K)
Tạo phôi (1.000₫ ~ 2.000₫)
Phôi Texas
Phôi Texas
Dùng XMDT hoặc gỡ Checkpoint cho Via Việt hoặc US
(Lượt tạo: 1.1K)
Tạo phôi (1.000₫ ~ 2.000₫)
Phôi Bồ Đào Nha
Phôi Bồ Đào Nha
Dùng XMDT hoặc gỡ Checkpoint cho Via Việt hoặc Bồ Đào Nha
(Lượt tạo: 365)
Tạo phôi (1.000₫ ~ 2.000₫)
Phôi Arizona
Phôi Arizona
Dùng XMDT hoặc gỡ Checkpoint cho Via Việt hoặc US
(Lượt tạo: 710)
Tạo phôi (1.000₫ ~ 2.000₫)
Phôi New York V1
Phôi New York V1
Dùng XMDT hoặc gỡ Checkpoint cho Via Việt hoặc US
(Lượt tạo: 900)
Tạo phôi (1.000₫ ~ 2.000₫)
Phôi New York V2
Phôi New York V2
Dùng XMDT hoặc gỡ Checkpoint cho Via Việt hoặc US
(Lượt tạo: 1.8K)
Tạo phôi (1.000₫ ~ 2.000₫)