Loading...

Phôi Hộ chiếu Philippines

Các trường có * là bắt buộc !
Không hỗ trợ Tiếng Việt
Place Holder

* Ảnh sẽ được lưu trữ ở hệ thống tối đa 1 ngày

a a a a a a

Ảnh chất lượng cao với độ phân giải 2K nên tạo ra Phôi dung lượng vài MB (Vui lòng đợi tiến trình xử lý tạo Phôi hoàn tất mà không F5 lại web)

Trường hợp không đính kèm avatar có thể chọn option tự động tạo ảnh, Hệ thống sẽ tạo ra các hình ảnh có đặc điểm nhận dạng phù hợp với độ tuổi, màu mắt, màu tóc và giới tính đã nhập ở trên

Mọi ý kiến đóng góp tại đây: Liên hệ hỗ trợ

Dùng để XMDT hoặc gỡ Checkpoint cho Via Phi


Cách nhập tên theo Via Phi:

Ví dụ 1: Tên 4 chữ Placencia Francisco KrIstine May
Placencia Francisco là Tên; KrIstine là Tên Đệm; May là Họ


Ví dụ 2 : Tên 2 chữ Jasmin Tancinco
Jasmin là Tên; Tancinco là Họ , không có Tên Đệm


Ví dụ 3 : Tên 3 chữ "Baby Ayren Henza"
Baby là Tên; Ayren là Tên Đệm; Henza là Họ

Đã hỗ trợ tiếng việt (Cách nhập tên theo Tên Tiếng Việt bên dưới)

Hướng dẫn nhập tên: Fisrt name: Tên; Middle name: Tên đệm; Last Name, Surname: Họ


Ví dụ tên 3 chữ:  Nguyễn Bá Thành
Tên trong tiếng anh chuẩn: Thành Bá Nguyễn

First name: Thành

Middle name:

Last name or surname: Nguyễn


Với tên 4 chữ, chỉ đổi vị trí của tên và họ cho nhau, không dùng tên ghép

Ví dụ tên: Nguyễn Thị Hồng Anh

Tên trong tiếng anh chuẩn: Anh Thi Hong Nguyen

First name: Anh

Middle name: Thị Hồng

Last name or surname: Nguyễn

Phôi Indonesia
Phôi Indonesia
Dùng XMDT hoặc gỡ Checkpoint cho Via Indo
(Lượt tạo: 558)
Tạo phôi (1.000₫ ~ 2.000₫)
Phôi Thái Lan
Phôi Thái Lan
Dùng XMDT hoặc gỡ Checkpoint cho Via Thái Lan
(Lượt tạo: 527)
Tạo phôi (1.000₫ ~ 2.000₫)
Hộ chiếu Nhật
Hộ chiếu Nhật
Dùng XMDT hoặc gỡ Checkpoint cho Via Nhật
(Lượt tạo: 488)
Tạo phôi (1.000₫ ~ 2.000₫)
Malaysia Passport
Malaysia Passport
Dùng XMDT hoặc gỡ Checkpoint cho Via Nhật
(Lượt tạo: 119)
Tạo phôi (1.000₫ ~ 2.000₫)
Phôi Hộ Chiếu Anh
Phôi Hộ Chiếu Anh
Dùng XMDT hoặc gỡ Checkpoint cho Via Việt hoặc UK
(Lượt tạo: 497)
Tạo phôi (2.000₫ ~ 3.000₫)
Phôi Hộ Chiếu Mỹ
Phôi Hộ Chiếu Mỹ
Dùng XMDT hoặc gỡ Checkpoint cho Via US và Via Việt
(Lượt tạo: 997)
Tạo phôi (2.000₫ ~ 3.000₫)