Loading...

Phôi Căn Cước Canada

Các trường có * là bắt buộc !
Không hỗ trợ Tiếng Việt
Place Holder

* Ảnh sẽ được lưu trữ ở hệ thống tối đa 1 ngày

a a a a a a

Ảnh chất lượng cao với độ phân giải 2K nên tạo ra Phôi dung lượng vài MB (Vui lòng đợi tiến trình xử lý tạo Phôi hoàn tất mà không F5 lại web)

Trường hợp không đính kèm avatar có thể chọn option tự động tạo ảnh, Hệ thống sẽ tạo ra các hình ảnh có đặc điểm nhận dạng phù hợp với độ tuổi, màu mắt, màu tóc và giới tính đã nhập ở trên

Mọi ý kiến đóng góp tại đây: Liên hệ hỗ trợ


Hướng dẫn nhập tên (Nếu tên Tiếng Việt nên nhập tên chuẩn Không dấu)

Fisrt name: Tên

Middle name: Tên đệm (Tên lót hoặc chữ lót)

Last name or Surname or Family name: Họ


Ví dụ tên:  Nguyễn Bá Thành
Tên trong Tiếng Anh chuẩn: Thanh Ba Nguyen

First name: Thanh

Middle name: Ba

Last name or Surname or Family name: Nguyen


Với tên 4 chữ, chỉ đổi vị trí của tên và họ cho nhau, không dùng tên ghép

Ví dụ tên: Nguyễn Thị Hồng Anh

Tên trong Tiếng Anh chuẩn: Anh Thi Hong Nguyen

First name: Anh

Middle name: Thi Hong

Last name or Surname or Family name: Nguyen

Phôi Căn Cước Anh
Phôi Căn Cước Anh
Dùng XMDT hoặc gỡ Checkpoint cho Via Việt hoặc UK
(Lượt tạo: 1.3K)
Tạo phôi (1.000₫ ~ 2.000₫)
Malaysia ID Card
Malaysia ID Card
Dùng XMDT hoặc gỡ Checkpoint cho Via Malaysia
(Lượt tạo: 259)
Tạo phôi (1.000₫ ~ 2.000₫)
Phôi Đức
Phôi Đức
Dùng XMDT hoặc gỡ Checkpoint cho Via Đức
(Lượt tạo: 474)
Tạo phôi (1.000₫ ~ 2.000₫)